Mitt professionella perspektiv: Ann Andersson

Mitt professionella perspektiv: Ann Andersson

Ann är produktspecialist på M Care sedan sju år tillbaka. Innan dess jobbade hon som stomiterapeut i över 15 år, en erfarenhet som hon dagligen kan dra nytta av i sitt arbete som produktspecialist. Vi bad henne berätta om M Cares resa hitintills och blickar framåt mot de möjligheter som M Care står inför.

läs mer
Problem med finmotoriken

Problem med finmotoriken

Problem med finmotoriken – en dold utmaning för stomiopererade som genomgår kemoterapi? Som stomiterapeut eller annan vårdpersonal är nedsatt finmotorik en av de dolda utmaningarna som du kan stöta på när du tar hand om patienter som genomgår kemoterapi. Kemoterapi...

läs mer