DU OCH DIN

UROSTOMI

Värdefull information före och efter din operation

Du kommer att få en urostomi och den här sidan innehåller information som kan hjälpa dig att förstå vad det innebär. Allt kanske inte besvaras i den här broschyren och då kan du vända dig till din stomiterapeut för att få veta mer.

Läs eller ladda ner din PDF-version av broschyren.

DIN STOMI OCH OPERATION

Information att läsa före din operation

DITT Urinvägssystem

Urinvägssystemet består av njurar, urinledare, urinblåsan och urinröret. Urinen bildas i njurarna och urinledarna transporterar urinen från njurarna till urinblåsan. Urinblåsan lagrar urinen tills du känner behov av att urinera, när trycket ökar och urinblåsmuskeln släpper ut urinen genom kroppen via urinröret. 

Mag- och tarmkanalen

Njurara 1

Urinledare 2

Urinblåsa 3

Urinrör 4

Vad är en stomi?

Ordet stomi kommer från grekiskan och betyder öppning eller mun. De tre vanligaste stomierna är:
Kolostomi: Från tjocktarmen
Ileostomi: Från tunntarmen
Urostomi: Från urinvägarna

En stomi kan vara temporär eller permanent beroende på anledningen till att man får en stomi.

 

Vad är en Urostomi?

En urostomi görs när urinen måste avledas från den vanliga vägen. 

När en urostomi konstrueras kopplas urinledarna till en bit tunntarm, där den ena änden sys ihop och den andra änden läggs ut på magen som en stomi. Tunntarmsbiten fungerar som en passage för urinen ut genom stomin. 

Din urinblåsa kan ibland vara kvar och ibland tas den bort, det beror på anledningen till din operation. Din stomiterapeut kommer kunna förklara detta närmare för dig. 

En urostomi är vanligtvis placerad på höger sida av magen, men av olika anledningar kan den även placeras på vänster sida. 

En urostomi är vanligtvis placerad på höger sida av magen, men av olika anledningar kan den även placeras på vänster sida.

Urinavledning

Njurar 1
Urinledare 2
Stomi 3

Tarmen och var en kolostomi kan placeras

Varför får jag en urostomi?

Din kirurg och din stomiterapeut kommer att förklara för dig varför du får en stomi. Det finns flera olika sjukdomar och tillstånd som gör att man behöver en urostomi, till exempel: 

 • Cancer 
 • Inkontinens 
 • Medfödda missbildningar 

Före operationen

Innan operationen kommer du att träffa din urolog och din stomi-terapeut en eller flera gånger. Det sker oftast på det sjukhus där du kommer att bli opererad. De kommer att informera dig om vad din operation innebär för dig. Du får informationen både muntligt och skriftligt. Du kommer även att få se hur ett stomibandage ser ut och hur det fungerar. Du får med dig prover hem så att du i lugn och ro kan bekanta dig med stomiprodukter som du kommer att använda. Innan operationen kommer du att få möjlighet att ställa frågor och diskutera allt som rör din vård. En bra idé är att skriva ner frågor och funderingar hemma och ta med dig så att du inte glömmer något under ditt besök. Du kanske också erbjuds Träna Hemma, en för-packning med en träningsstomi och några stomipåsar så att du kan prova hur det känns att byta stomi-bandage redan före operationen. Det kan underlätta inför kommande byten. 

Det kan vara bra att ta med en familjemedlem eller en vän till besöken innan din operation eftersom det är mycket information att bearbeta och förstå.

Stomiterapeuten kommer att finnas tillgänglig för att ge dig råd och stöd före, under och efter din sjukhusvistelse, både till dig och din familj. 

Om det är möjligt så kommer stomiterapeuten före operationen att tillsammans med dig markera ut den lämpligaste platsen för stomin. Målsättningen är att placera stomin så att den inte hamnar i någon grop eller veck och att den är belägen på en plats där du kan se den för att underlätta byte av stomibandage. Markeringen blir en guide för kirurgen men under operationen kan det visa sig att det inte är möjligt att placera stomin just där ni har markerat. 

Hur ser min stomi ut och hur känns den?

Stomin sticker vanligtvis ut en bit på magen som en liten knopp. Det går inte att säga i förväg hur den kommer att se ut då det beror på hur din kirurg formar den under operationen. Stomin är mjuk och fuktig att ta på och kan vara rosa eller rödaktig till färgen. Tarmslemhinnan som stomin består av kan liknas vid insidan av munnen. Du har ingen känsel i stomin, så den gör inte ont. Stomin är rik på blodkärl och det är normalt att den blöder lite lätt, framförallt när du gör rent vid påsbyte. Direkt efter operationen är stomin svullen och det tar några veckor eller månader för den att hitta sin slutliga form och storlek. Det sitter små stygn runt stomin. Ibland är det stygn som försvinner av sig själv, om inte så tar din stomiterapeut bort dem efter en till två veckor. 

Kolostomi

EFTER DIN OPERATION

Information som kan vara till hjälp efter din operation

När du vaknar upp efter din operation

När du vaknar upp efter din operation så kan du känna dig trött. Det kan vara många olika känslor och tankar som tar din energi. Detta är helt normalt. Det är väldigt olika hur vi reagerar efter en stomioperation. Vi är alla olika individer. 

Kom ihåg att det kan ta tid att återhämta sig, både fysiskt och psykiskt.

Direkt efter operationen kommer du att ha en urostomipåse som kan vara genomskinlig eller med delbar framsida, så att vård-personalen lätt kan inspektera färg och storlek på din stomi. Stomipåsen är oftast kopplad till en urinuppsamlingspåse med lång slang den första tiden. 

Det kan hända att du har dropp och/eller dränageslangar kopplade till dig, men det är inget att oroa sig för – det är helt normalt. De tas bort efterhand och då blir det lättare för dig att själv komma ur din säng och röra på dig. 

Efter operationen kommer du att ha några tunna rör som kallas stentar som kommer ut ur din urostomi. Syftet med stentarna är att skydda den nyformade passagen där urinröret möter tarmbiten. Stentarna kan falla ut av sig själva, men om de inte gör det kommer din stomiterapeut att försiktigt ta bort dem, när den första post-operativa svullnaden har börjat lägga sig. Det kan vara lite knepigt att hantera din urostomi fram tills dess, men hanteringen blir lättare när stentarna tas bort. 

Förstoppning eller hård mage efter operation är ganska vanligt. Det kan bero på narkosen, om du har ätit eller druckit mindre än normalt samt att en liten del av din tarm avlägsnats för att användas till att forma din stomi. När din mage börjar fungera igen så kan du först ha lite diarré men detta är övergående. 

När börjar stomin fungera?

Det kommer urin från din stomi direkt efter operationen. Urinen kan vara aningen rödfärgad till en början men det är inget att oroa sig för. Man kan också se spår av slem i urinen, det kommer från den bit tarm som urinledarna är kopplade till. 

Urostomi med stentar

Detta är helt normalt och något man kan förvänta sig.

Det produceras en liten mängd urin med några sekunders mellanrum, men detta är individuellt. Det är viktigt att tömma sin påse regelbundet för att försäkra sig att den inte blir för full. Om påsen är för full så kan det bli svårare att tömma den samt att den blir mer synlig under dina kläder. De flesta byter sin urostomipåse med 1-2 dagars mellanrum, det är helt upp till dig själv att välja. 

Att bära ett stomibandage

Det finns en mängd olika stomibandage att välja på. Du kan prova både endels- och tvådelsbandage så att du känner vad som passar dig bäst. Du väljer själv vad du vill ha. Din stomiterapeut kommer att visa dig olika modeller för att hjälpa dig att välja den påse som passar dig och dina behov bäst. En urostomipåse har en backventil diskret placerad inne i påsen som hindrar urinen från att rinna tillbaka på stomin och tack vare denna konstruktion minskas risken för urinvägsinfektioner. Alla påsar har även en tapp eller propp som gör att du kan tömma ut urinen från påsen och ner i toaletten. Vissa personer med nedsatt rörelse i sina fingrar kan föredra att använda en tappkran, eftersom det kanske kräver mindre fingerfärdighet, men en tappkran är vanligtvis tilllverkad av ett hårdare plastmaterial än den mjukare proppen. Det finns en rad olika storlekar som är konstruerade för att bäras under dina vanliga kläder. Stomibandagen är vattentäta så du väljer själv om du vill duscha med bandaget av eller på. Du måste alltid ha stomibandaget på när du badar. 

Efter ett tag kommer du att få egna rutiner för när och hur du byter din påse. Det är en god idé att göra det så enkelt för dig som möjligt.
Din stomi kommer att arbeta olika mycket under dygnet och direkt efter en måltid är tarmen som mest aktiv. Då kan det vara mindre lämpligt att byta påse. Välj istället en tid då den är lite lugnare.

Urostomibandage

Använda en nattpåse 
Det kommer droppa urin från din stomi kontinuerligt hela dygnet. Det rekommenderas att använda en urinuppsamlingspåse på natten som kopplas till ditt urostomibandage, på så sätt behöver du inte gå upp på natten för att tömma din påse. Din stomiterapeut kommer ge dig råd om hur och vilken nattpåse du bör använda. 

Extra tömningspåse på benet
Vissa personer med urostomi kan välja att använda en påse på benet som kopplas ihop med en urostomipåse för att ge ytterligare kapacitet och slippa behöva tömma så ofta. Det här alternativet kan vara något du väljer för långa bil- eller tågresor, om du är sjuk eller inte är så rörlig. 

Att byta stomibandage

Plocka fram allt du behöver för ett påsbyte:

 • Ny stomipåse (och platta om du använder tvådelsbandage)
 • Sax och mall om du inte använder färdiga hål
 • Fuktiga kompresser
 • Häftborttagning (om det behövs)
 • Hygienpåse (där du slänger det som är använt)
 • Eventuella tillbehör

Efter ett tag utvecklar du en rutin som passar dig
Att byta din påse:
Rita mallen för din stomi på baksidan av plattan och klipp ut med en svängd sax. 

TIPS

Glöm inte att tvätta händerna efter att du har bytt påse! 

ATT Klippa hål

TIPS

Det är viktigt att klippa hålets storlek så att plattan sitter så tätt intill stomin som möjligt för att undvika läckage eller irriterad hud. Din stomiterapeut kommer att visa dig hur du ska göra och det blir lättare ju fler gånger du gör det. Det går också att få stomibandage med färdiga hål. När stomin nått sin slutliga storlek så kan de allra flesta få påsar med färdiga hål.

Borttagning av påse

 • Ta bort påsen genom att försiktigt dra den uppifrån och ned samtidigt som du håller emot huden med andra handen. Om du föredrar att använda häftborttagning, spraya försiktigt under plattan när du har lossat den lite. Häftborttagning finns även som våtservetter. 
 • Vik ihop stomipåsen och lägg den i en hygienpåse. Tvätta rent runt stomin med fuktiga kompresser som du sedan slänger i en hygienpåse. Släng inte stomipåsen i toaletten, det kan orsaka stopp i avloppet. Huden ska vara ren och torr innan du sätter på en ny påse. 

Ta bort det använda stomibandaget 

TIPS

Det bästa att göra rent stomin och huden med är ljummet vatten. Om du vill använda tvål, så använd en oparfymerad. Försäkra dig om att inga tvålrester är kvar på huden – det kan ge hudirritationer. 

1. Ta av skyddsfilmen på plattans baksida.

 • Ta bort skyddsfilmen från plattans baksida. 
 • Vik ovankanten av påsen/plattan utåt så att du ser din stomi tydligt. 
 • Tryck försiktigt fast den undre delen av hudskyddsplattan mot huden så nära stomin som möjligt och se till att du inte får några veck på plattan. 
 • Vik därefter upp plattans överdel och tryck fast den mot huden. Släta ut och håll gärna kvar handen med ett värmande tryck. 
 • Knyt ihop hygienpåsen och släng den i dina vanliga hushållssopor. 
 • Spola inte ner en använd stomipåse i toaletten då det kan orsaka stopp i avloppet. 

2. Positionera det nya bandaget över stomin 

3. Tryck fast ordentligt

Vårda din hud

Det är viktigt att huden runt stomin vårdas på bästa tänkbara sätt för att undvika att den blir skadad. 

Direkt efter operationen är din stomi svullen och huden runt stomin kan också vara lite svullen och irriterad. Det är normalt efter en operation. Under de närmaste veckorna (cirka 8 veckor) kommer stomin gradvis att bli mindre tills den når sin slutliga form och storlek. Det är väldigt individuellt och den slutliga storleken kan variera, en del stomier är runda och andra är ovala. 

Den närmaste tiden efter operationen är det därför viktigt att regel-bundet kontrollera stomins storlek och anpassa hålstorleken i plattan efter aktuellt mått. Ett för stort hål innebär att urin kommer i kontakt med huden vilket kan ge irritation och skada. Även om du haft din stomi länge så kan det vara klokt att kontrollera storleken en eller två gånger per år. 

TIPS

Om du är rädd att skada din stomi när du rakar dig så kan du sätta en tom toalettpappersrulle över stomin som skydd medan du rakar. Om du blir upplever att du får öm hud, läs gärna mer här. 

Det är väsentligt att huden runt stomin vårdas på bästa tänkbara sätt för att undvika att den blir skadad.
Om du börjar få problem med din hud, som irritation eller sår, kontakta din stomiteraput för rådgivning.

För att hålla huden i fint skick, tänk på: 

 • God kosthållning och vätskenivå – ta dig tid att läsa kapitlet om mat och dryck. 
 • Detta kan vara ett utmärkt tillfälle att sluta röka – rökning har en negativ effekt på närings- och syreupptaget i huden. Rökning kan därför resultera i en känsligare hud. 
 • Regelbunden träning ökar cirkulationen i kroppen vilket ger bättre blodcirkulation i huden. 
 • Försök att få som rutin att dagligen sköta om huden runt stomin. Hel och oskadad hud gör livet med stomi mycket lättare. 
 • Om du har kraftig hårväxt på huden runt stomin så rekommenderar vi att du försiktigt rakar bort den. Det kan vara svårt att få plattan att fästa bra mot huden om du har för mycket behåring. Hur ofta du behöver raka dig är väldigt individuellt. 

ATT LEVA MED STOMI

Att anpassa sig till livet med stomi 

De första dagarna hemma

När du kommer hem från sjukhuset kommer du troligtvis att känna dig trött och till och med vardagliga sysslor kan kännas övermäktiga. Det är fullt normalt och kommer att förbättras efter en tid. Du ska inte vara sängliggande men du kommer att behöva vila mycket och bör planera in minst en tupplur under dagen. 

Till en början kan du uppleva smärta och obehag. Detta är en normal del av återhämtningen och du kan behöva ta smärtstillande tabletter regelbundet. Det finns ingen anledning att ha ont i onödan! Undvik kläder som sitter snävt under denna period eftersom magen kan vara svullen och öm. 

Det är normalt att känna sig lite extra känslosam och nedstämd efter en stor operation. Det kan hjälpa att prata med familj och vänner – känn inte att du måste hantera dina känslor ensam. Din stomiterapeut finns där för att stötta dig. Det finns även patientföreningar som kan vara ett stöd för dig, till exempel ILCO. 

Till en början kan det ta lite tid att byta stomipåse men efter ett tag kommer det att bli en del av din dagliga rutin. 

Var inte rädd för att be om hjälp.
s

att undvika bråck

Ett bråck kan bildas då bukväggen blir försvagad efter en stomioperation. Hålet i bukväggen kan successivt öka i storlek och leda till att en bit av tarmen glider ut och lägger sig som en bula runt stomin. Mycket tyder på att det finns saker du kan göra för att förebygga bråck efter din operation, till exempel att träna eller bära gördel. Prata med din stomiterapeut om detta. Läs mer om vad ett bråck är här. 

Tips för tidig återhämtning:

 • Det är bra att gå en kort promenad varje dag. 
 • Du bör kunna gå i trappor, men undvik dem om de känns övermäktiga. 
 • Sprid ut dina göromål under dagen och vila däremellan. Kom ihåg att det är vanligt att känna sig trött under slutet av dagen. 
 • Du bör inte lyfta något tungt den första tiden. 
 • Ät små och lätta måltider. 
 • Du bör inte köra bil den första tiden efter operationen om du känner att operationssåret hindrar dig. 
 • Vissa läkemedel kan påverka din körförmåga negativt. Läs bipacksedeln eller rådfråga din stomiterapeut eller läkare. 

Tips för fortsatt återhämtning:

 • Öka mängden aktivitet när kroppen tillåter det. 
 • Vila när du blir trött. 
 • Fortsätt att undvika tunga lyft då det ökar risken för att utveckla ett bråck. 
 • Om du måste lyfta; håll det du lyfter nära kroppen, böj dina knän och använd gärna en bråckgördel som ger ett lätt stöd. 
 • Din stomiterapeut kan ge dig mer råd. 
 • Lättare hushållssysslor kan göras efter ork. Fortsätt att promenera dagligen. Gör promenaderna längre och längre. 
 • Undvik att sträcka dig, till exempel för att nå något i ett högt skåp. 
 • Du bör kunna börja köra bil efter tre till sex veckor, beroende på vilken typ av operation du har gjort. Fråga din läkare eller stomiterapeut när det är lämpligt att börja köra igen. 
 • Använd gärna de tips du fått av din fysioterapeut under vårdtiden för att underlätta kroppens återhämtning. 
Var medveten om att det kan ta lite tid.

Infektion
Urinvägsinfektioner är vanliga. Hos personer med urostomier påverkar infektionen den övre delen av urinvägarna: urinledarna och njurarna. 

Tecken och symtom på en urinvägsinfektion: 

 • Influensaliknande symtom 
 • Feber 
 • Smärta i rygg och sidor 
 • Skakningar 
 • Frossa 
 • Grumligt och/eller illaluktande urin 

Behandling av urinvägsinfektion
Det är viktigt att du kontaktar din läkare eller stomiterapeut om du upplever något av ovanstående symptom. De behöver ett urinprov och kommer att ge dig råd när du ska lämna ett prov, eftersom urinen ska vara så färsk som möjligt. 

Helst ska din stomiterapeut ta ett urinprov med hjälp av en kateter som sätts in i din stomi. Det är är också möjligt att lämna ta ett urinprov från en ren stomi utan påse. 

Du kan göra detta genom att få ett provrör från din stomiterapeut eller läkare och hålla den direkt under din stomi, så att urinen samlas i provröret. 

Det är viktigt att provröret inte vidrör din stomi eller hud, och dina fingrar ska inte komma i kontakt med insidan av provröret. 

En urinvägsinfektion som ger symptom behandlas vanligen med antibiotika. 

Du får dina hjälpmedel utskrivna av stomiterapeuten eller en distriktssköterska. Det sker på lite olika sätt på olika sjukhus och din stomiterapeut kommer att informera dig om hur just du får tillgång till dina stomibandage.
s

varning

Det rekommenderas inte att ta ett prov från din använda urostomipåse eller urinuppsamlingspåse.

Tips för att undvika urinvägsinfektion:

 • Drick mycket vätska
 • Se till att slangen till din nattuppsamlingspåse är ren
 • Drick tranbärsjuice eller ät tranbärstabletter
 • Om du har återkommande urinvägsinfektioner rekommenderar vi att du pratar med din stomiterapeut då du kan behöva byta ditt stomibandage och din nattuppsamlingspåse oftare.

Dina stomihjälpmedel

Din stomiterapeut eller sjukvårdspersonalen på vårdavdelningen kommer att välja ut ett stomibandage som du använder den första tiden efter operation. Så småningom kommer du att få möjlighet att prova bandage från olika tillverkare tills du hittar ett eller flera som du trivs med och som fungerar bra för just dig. Man kan alternera och växla mellan olika tillverkares bandage, allt enligt dina önskemål och behov. Även om du bestämmer dig för något speciellt bandage, så går det alltid att byta till något annat om du vill.

TIPS

Tranbärsjuice och tranbärstabletter räknas inte som behandling av urinvägsinfektion men kan hjälpa till att reducera slem. Vissa upplever också att det hjälper till att förhindra urinvägsinfektioner. Om du tar warfarin bör du dock undvika produkter som innehåller tranbär. 

Mat och dryck

Efter operationen kan du kanske ha lite sämre aptit än vanligt men det är ändå viktigt att äta lite och ofta för att du ska återhämta dig. Du bör kunna äta samma mat som du åt före operationen. 

Viss mat kan påverka färgen och lukten på urinet: 

 • Rödbeta 
 • Färgämnen 
 • Röda drycker 
 • Sparris 

Allmänna råd 
Du bör dricka cirka två liter vätska per dag. Om du svettas mycket på grund av träning eller varma temperaturer bör du öka vätskeintaget. Om ditt urin är mörkt kan detta vara ett tecken på att du behöver dricka mer. Om urinet fortsätter vara mörkt, grumligt eller luktar illa kan det vara tecken på en infektion. Prata med din stomiterapeut. 

Träning och livsstil

På sjukhuset 
Du kommer troligtvis att få träffa en fysioterapeut som kommer att ge dig andningsövningar och tips på hur du ska hosta för att undvika belastning av din stomi och buksår. 

Den bästa träningen efter operationen är att komma upp ur sängen och gå några steg. Du behöver kanske till en början stöd av fysioterapeut eller vårdpersonal men det kommer att gå lättare med tiden. Det är också bra att sitta upp någon annanstans än i din säng. Detta minskar risken för infektion i lungorna. Du kanske kommer att få träna på att gå i trappor innan du blir utskriven. 

Första tiden efter operationen 
Det är viktigt att du håller dig i rörelse när du kommer hem från sjukhuset, att promenera är bra men kom ihåg att du måste orka ta dig hem så gå inte för långt till en början. Sätt gärna realistiska mål som du gradvis ökar med tiden. Lyssna till din kropp! 

Fortsatt träning 
Det är viktigt att du återgår till en hälsosam livsstil efter operationen så fort du orkar. Tiden för återhämtning kan variera beroende på ålder, typ av operation, din fysiska form innan operationen och hur lång tid du har varit inlagd på sjukhuset. Att stärka dina bukmuskler hjälper din rehabilitering. Promenader, simning, yoga och pilates kan vara bra för återhämtningen, men sluta genast om det gör ont. 

När du har återhämtat dig kan du fortsätta med de aktiviteter som du tyckte om att göra innan operationen. Prata med din stomiterapeut eller läkare innan du börjar med en ansträngande aktivitet. Det kan kännas skönt att ha stöd av en gördel som ger stöd när du återgår till aktivitet och träning. Be gärna om råd från din stomiterapeut om vilken som kan passa just dig och din stomi. 

Det kan vara en bra idé att träffa en personlig tränare som kan ge dig ett skräddarsytt träningsprogram innan du börjar träna på ett gym. Du kan börja med aktiviteter som trädgårdsarbete och golf igen. Det kan vara skönt att använda en gördel i samband med detta. 

Drick ordentligt med vätska när du tränar för att undvika uttorkning. 

s

Använd dig av de tips och råd du fick på sjukhuset. 

Att resa

Planera din semester 
Det går utmärkt att resa som stomiopererad. Att känna viss oro inför sin första resa är helt normalt, men låt inte oron hindra dig från att resa. Nedan följer några tips som kan underlätta för dig. 

Planera i förväg 

 • Gör en checklista med de stomiprodukter du behöver ha med dig. 
 • Gå igenom ditt påsbyte för att påminna dig själv om exakt vad du använder. 
 • Beräkna hur många påsar du normalt skulle behöva – och dubblera dem samt lägg till några extra påsar! Att byta klimat och miljö kan leda till att du behöver byta påse oftare. 
 • Att du har extra många påsar med dig kan göra att du känner dig tryggare. 
 • Det kan vara bra att ha olika stora stomipåsar för olika ändamål. De flesta företag tillverkar stomipåsar i olika storlekar. 
 • Du kanske vill ha en större påse under en lång flygresa eller en mindre påse om du ska bada. Fråga din stomiterapeut om råd. 
 • Ett gott råd är att packa större delen av dina stomiprodukter i ditt handbagage så att du har dem nära till hands. Packa även lite extra i din resväska och eventuellt i en medresenärs väska som en försiktighetsåtgärd. 
 • Packa ett separat resekit med stomiprodukter som räcker till ett par byten. Ha kitet nära till hands för att kunna göra bytet enkelt och smidigt. 
 • Även hemma är det alltid bra att ha en liten necessär med stomipåse och några kompresser med sig när man går hemifrån. 
s

Om du nyligen har blivit opererad bör du fråga din läkare om det är lämpligt att resa. 

Reseförsäkring
När du har bestämt var du ska resa bör du, som tidigare, kontrollera att du har tillräckligt försäkringsskydd. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få reda på vad som gäller för dig. 

Om du reser i Europa bör du ha med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort – European Health Insurance Card (EHIC). Det beställer du på Försäkringskassans hemsida. Tänk på att kortet har ett utgångsdatum så om det var länge sen du skaffade ett kan du behöva beställa ett nytt. Beroende på lagstiftningen i det land där du vistas så kan vården antingen vara gratis eller så måste du betala för den. Om du måste betala på plats så får du tillbaka ersättning när du kommer hem igen. Alla familjemedlemmar som reser måste ha ett eget kort. 

Om du reser i Europa bör du ha med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort – European Health Insurance Card (EHIC). Det beställer du på Försäkringskassans hemsida.

Att flyga
Det är förbjudet att ta med sig farliga föremål ombord. Saxar måste packas i det bagage som checkas in. Det finns också restriktioner mot att ha med sig vätskor på planet. I de flesta fall får de flaskor man tar med sig ombord innehålla max 100 ml per flaska. 

Ditt handbagage kan bli kontrollerat på flygplatsen. Du kan ha med dig ett resekort som visar att du har stomi och kan behöva visas särskild hänsyn. Här kan du beställa ett resekort som är översatt till flera olika språk. 

Kontakta oss gärna på kundservice@mcare.se eller 046- 29 24 00. 

Du kan också få ett intyg av din stomiterapeut. 

Att resa med bil 
Om du reser med bil kan du försöka planera in dina pauser på platser där det finns tillgång till bra toaletter. De flesta bensinmackar, restauranger, caféer och hotell längs med vägarna har kundtoaletter. 

Mat och dryck 

 • När du befinner dig utomlands så är de allmänna råden kring mat och dryck desamma för alla: 
 • I vissa länder kan du inte dricka kranvattnet. Använd då vatten på flaska, även när du borstar tänderna. 
 • Undvik mat som har stått framme länge. 
 • Tvätta sallad och frukt innan du äter det. 
Att flyga kan göra att en del personer får mer gaser än annars.

Orolig mage 
Ett miljöombyte kan göra din mage orolig. Ta med läkemedel mot diarré, t.ex. Loperamid. Ta även med vätskeersättning, t.ex. Resorb. Vätskeersättning, som enkelt löses upp i vatten ersätter förlust av salter och motverkar uttorkning. 

Du kan köpa Resorb och Loperamid receptfritt på apotek men du kan också få Loperamid utskrivet på recept av din läkare. Läs alltid bipacksedeln innan du tar ett läkemedel för första gången. 

Sök medicinsk hjälp om du inte mår bättre efter 24 timmar. 

Vätska 
Drick rikligt med vätska. Man svettas mer i varma, fuktiga miljöer och behöver då ersätta förlust av kroppsvätskor. Detta gäller alla, inte bara om man har stomi. Ta många vätskepauser och ha alltid med dig en flaska vatten. Isoton sportdryck, t.ex. Powerade eller liknande är utmärkt för att motverka uttorkning. Låt kolsyrade drycker stå ett tag så att kolsyran försvinner innan du dricker dem för att undvika gasbildning. 

Förvaring av stomiprodukter 
Låt inte dina stomiprodukter bli för varma eller utsättas för fukt om du är på resa i ett land med ett varmt klimat. Förvara dina stomiprodukter så torrt och svalt som möjligt. 

Att bada 
Det går utmärkt att bada i hav, sjö och pool. När stomibandaget blivit blött kan plattan fästa ännu mer. Om du vill byta stomipåse direkt efter bad kan du uppleva att plattan kan ha blivit lite “tuggummiaktig” och svår att ta bort. Om du väntar en stund och låter stomibandaget torka blir plattan som vanligt igen. 

Du vill kanske använda en mindre påse i samband med bad och strand. 

Du kan behöva byta påse lite oftare än vanligt då klor från poolen och salt från havet kan torka ut stomiplattan. 

Badkläder
Använd de badkläder som du känner dig bekväm i. Det finns badkläder designade för dig med stomi att köpa hos oss.

 

Kvinnor 

 • Om du trivs med att använda bikini – fortsätt med det! 
 • En bikini med hög midja som döljer din stomipåse kan vara att rekommendera om du vill ha en mer diskret variant. En baddräkt med foder eller med dubbla lager tyg kan hjälpa till att dölja stomipåsen. 
 • Ett stormönstrat tyg kan hjälpa till att kamouflera en ojämn mage. 
 • Du kan också välja att använda en sarong på stranden eller vid poolen. Den kan lätt tas av när du känner för att ta ett dopp. 

Män 

 • Trivs du bäst i Speedos – fortsätt med det! 
 • Badshorts är också ett bra val då de kan bäras över stomin och oftast är löst sittande.  

Webbadresser

Här kan du hitta badkläder för stomiopererade:

Vanilla Blush: www.mcare.se

Ostomart: www.ostomart.co.uk

CUI Wear: www.cuiwear.com

White Rose Collection: www.whiterosecollection.com

s

Kom ihåg:

Koppla av och njut av din resa! 

Att få en stomi kan vara en känslomässig utmaning

Det finns många anledningar till att man får en urostomi, till exempel cancer, inkontinens eller medfödda missbildningar. Orsaken till varför du får stomi kan påverka hur du accepterar ditt nya liv. Vissa människor ser sin stomi som en lättnad efter många år med dålig livskvalitet på grund av sjukdom. Andra ser sin stomi som något negativt. Det är en vanlig och förståelig reaktion. 

Att acceptera sin stomi och lära sig att sköta den är inget som sker över en natt. Vi har olika sätt att hantera förändringar i livet och det tar olika tid för oss alla. 

Det kan hjälpa att prata med någon som du litar på – din partner, din familj, vänner eller din stomiterapeut. De finns där för att stötta dig och hjälpa dig längs vägen. ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet, kan också hjälpa dig. I en del städer har de stödpersoner som lever med stomi som kan ge dig råd och stöd. De erbjuder även stödsamtal via telefon där tystnadsplikt och anonymitet gäller. Läs mer på ILCOs hemsida, www.ilco.nu. 

Det är viktigt att förstå att det kan komma perioder då du kan känna dig ledsen och orolig. Var inte hård mot dig själv utan tillåt dig själv att släppa fram dina känslor. Det är okej att vara ledsen, arg och gråta.

Vem ska jag berätta för?
Det är du som bestämmer vem du ska berätta för. Du kanske undrar hur andra människor ska reagera när de får veta att du lever med stomi. Vissa väljer att berätta för sin familj och sina vänner redan från början och det kan då vara lättare att acceptera livet med stomi. 

Sex, intimitet och relationer

Till en början känner du dig kanske inte redo för intimitet. Det är normalt – ge dig tid att återhämta dig först. Prata öppet med din partner om hur du känner och upplever det. Du kan vara intim bara genom att vara nära, hålla händer, pussas och kramas. Det viktigaste är att du kopplar av och känner dig bekväm. 

En del operationer kan påverka en persons sexuella funktion. Detta kan bero på att att din kropp har förändrats fysiskt eller att du helt enkelt inte är redo. Du kanske behöver experimentera för att hitta en bekväm ställning i samband med samlag. Tveka inte att prata med din stomiterapeut om hur din operation kan ha påverkat din sexualitet. 

När det känns rätt
Du behöver inte ha en särskild stomipåse för intima situationer, men du kan välja att använda en mindre påse om du vill. Töm eller byt påse innan samlag om det är möjligt – det kan kännas mer bekvämt. 

Du kan använda en gördel för att hålla påsen på plats. Det finns också fina underkläder specialanpassade till dig med stomi som man kan använda. 

Kvinnor
En del kvinnor kan få nedsatt känsel, smärta eller torra slemhinnor 

i underlivet, som en följd av kirurgi och/eller strålning. Det kan underlätta att använda glidmedel, att testa en ny ställning eller att undvika djup penetrering. För ytterligare hjälp och tips, kontakta din stomiterapeut. 

Män
Män kan få problem med att få erektion och utlösning. Det kan bero på att nerverna och blodförsörjningen till penis har blivit skadade under operationen. Det kan vara ett övergående problem. Om problemen kvarstår så tala med din stomiterapeut eller läkare då det finns hjälp att få. 

Kroppsuppfattning

Vi har alla vår egen uppfattning om våra kroppar – det vi gillar och det vi ogillar.Din operation kommer att innebära en fysisk förändring av din kropp och detta kommer kanske att påverka din syn på dig själv. Detta är normalt och det kan ta lite tid att vänja sig vid dessa förändringar. 

v

“Din stomi är en del av din kropp och det är viktigt att komma ihåg att den inte ska påverka hela din tillvaro – det kommer den göra emellanåt – men låt den inte göra det hela tiden.” 

Carole – stomiopererad 

Klädval och tips

Att välja kläder är mycket individuellt och beror på den egna stilen och dina preferenser. 

Du ska givetvis klä dig i det du tycker är snyggt och bekvämt. 

Det finns speciella underkläder och badkläder designade för stomiopererade men dina vanliga kläder kan passa precis lika bra. 

Tips från personer med stomi

“Precis efter min operation använde jag löst åtsittande toppar och vida byxor som inte sitter åt för mycket i midjan. Därefter återgick jag till mina vanliga kläder.” 

“Lager på lager-metoden är fantastisk och går att variera.” 

“Satsa på badkläder med extra stöd över magen, gärna med drapering. Kaftaner och saronger kan vara bekvämt och snyggt på stranden.” 

“Vanilla Blush har väldigt fina badkläder anpassade för dig med stomi.” 

“Jag brukar alltid gå omkring med min stomipåse synlig på stranden. Det är aldrig någon som tittar konstigt på mig.” 

“Byxor eller leggings med brett midjeband tycker jag är mest bekvämt eftersom de inte trycker på min stomi. Det gäller även underkläder, en bred spetslinning håller stomibandaget på plats.” 

“Jag simmar regelbundet, men jag tycker inte att man behöver speciella badkläder – för mig funkar det fint med en bikinitopp och byxor eller en baddräkt med extra stöd för magen.” 

“Trosor, jeans och kjolar med hög midja funkar bäst för mig. Jag gillar skinny jeans, men boyfriend jeans funkar också eftersom de är lite mer rymliga. Jag har oftast en lite längre tröja till.” 

“Tänk på att andra människor väldigt sällan tittar efter en utbuktning på magen. Du tänker på den mer eftersom du vet att stomin finns där.” 

“Jag känner mig bekväm i byxor med hög och elastisk midja.” 

“Jag brukar ha med mig några extra stomibandage i en liten väska när jag går hemifrån.” 

“Jag köper lite större midjestorlek i byxor än vad jag egentligen har. Det blir rymligare och påsen syns inte lika mycket.” 

Medicinerin

Vissa mediciner kan ge biverkningar och det gäller även dig med urostomi. 

 • Antibiotika kan förändra färgen på din urin. 
 • Vissa antidepressiva tabletter kan färga din urin blått eller grönt. 

Cytostatika 
Cytostatika är en av ett flertal olika läkemedelsbehandlingar som används för att behandla cancer. Vissa av dessa medicineringar kan påverka din stomi och din urin. Prata med din stomiterapeut eller din kontaktsjuksköterska. 

Även om man får dessa symptom så är det viktigt att fortsätta med medicineringen. Prata med din läkare om eventuella biverkningar.

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Irriterad eller sårig hud 
Ibland kan man som stomiopererad få problem med huden runt stomin. Huden runt stomin behöver vård och omsorg för att undvika hudskador. Nedan får du allmänna råd för behandling och även några orsaker till varför man kan få skadad hud. Om dina besvär fortsätter bör du kontakta din stomiterapeut som gärna ger dig råd och tips. 

 • Dålig passform på stomibandage:
  Efter operationen kan formen på din mage förändras, speciellt om du går upp eller ned i vikt. Detta kan medföra att stomibandaget inte sitter tätt mot din hud och stomin. Då kan det uppstå läckage av urin som gör att den friska huden blir irriterad och sårig. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera att storleken på din platta fortfarande stämmer överens med formen och storleken på din stomi. 
 • Förändring av urinen:
  En förändring av urinen, till exempel att den luktar illa eller blir grumligare kan vara ett tecken på infektion. Kontakta din stomiterapeut eller läkare för råd. 
 • Skada på stomin eller på huden:
  Både din stomi samt huden runt omkring är känslig och bör skötas om ordentligt. En felaktig storlek på hålet i plattan kan innebära att man riskerar att få sår på huden runt stomin. Formen på stomin kanske förblir densamma, men storleken kan förändras och även detta påverkar passformen. Gör det till en vana att regelbundet mäta din stomi och kontrollera huden runt omkring. 
 • Överkänslighet:
   
  Överkänslighet mot häftan på stomipåsen är ovanlig men kan inträffa även om du använt produkten en längre tid. Det kan börja som en lättare irritation och därefter förvärras gradvis om man inte gör något åt det. 
 • Hårsäcksinflammation/ Follikulit:
  En inflammation som ser ut som små finnar, ibland varfyllda och ömma. Follikulit kan uppstå när man har rakat sig på området runt stomin.

Om du märker förändringar i huden runt din stomi så ber vi dig att kontakta din stomiterapeut för att få hjälp och råd om behandling av problemet.

Du bör kontrollera att du har rätt storlek på hålet i stomiplattan och tänk på att du kanske behöver byta till en större påse vid prolaps så att stomin får plats.

Separation 
För att kunna skapa stomin så syr man fast tarmen i huden. Efter operationen kan stygnen lossna från huden. Det blir då en glipa mellan huden och stomin vilket kan se obehagligt ut, men precis som andra sår så läker det med tiden. Om detta skulle inträffa så är det viktigt att kontakta din stomiterapeut för att få behandlingsråd som hjälperläkeprocessen. Oftast läker det fort och enkelt. 

Bråck vid stomin 
Ett bråck ses som en utbuktning på magen vid eller runt stomin och kan variera i storlek. Detta beror på att muskelväggen blir försvagad efter en stomioperation. Ett stomibråck kan uppkomma när som helst, oavsett hur länge du har haft din stomi. 

Följande faktorer ökar risken: 

 • Ålder 
 • Övervikt 
 • Ansträngning eller tunga lyft 
 • Rökning 
 • Flertal buk- och/eller akutoperationer 

Bråcket kan variera i storlek, allt ifrån litet som en golfboll till stort som en fotboll. Det finns ett flertal olika produkter som kan stödja och i viss mån dölja bråcket vid stomin. För att lindra obehaget av ett bråck kan du använda ett stödbälte. I vissa fall kan det behövas en specialanpassad gördel. Din stomiterapeut kan hjälpa dig med detta. 

Det är inte alla som blir besvärade av ett bråck, men en del tycker att det stramar, gör ont eller känns obekvämt. Det beror ofta på storleken på bråcket och kan lindras genom att bära ett stödbälte/ bråckbälte. Vissa har kanske inte några fysiska besvär men kan tycka att det känns psykiskt jobbigt med en bula på magen. Även då kan ett stödbälte vara till god hjälp. 

Beroende på symptom, hälsotillstånd och hur bråcket påverkar livskvaliteten så kan ett bråck ibland opereras, men det bedöms av din kirurg. Även efter ett sådant ingrepp så kan bråcket komma tillbaka igen. 

Din stomiterapeut kan behandla dig med silvernitrat. Om detta inte hjälper kan du blir remitterad till en kirurg.

Indragen stomi
En indragen stomi är belägen under hudnivån. 

Det finns olika anledningar till detta: 

 • Svårigheter att få upp tillräckligt med tarm vid operationen 
 • Övervikt 
 • Bukens form 

En indragen stomi gör att du lättare kan få läckage, men det finns anpassade produkter som minskar risken för läckage. 

Du kan behöva prova dig fram för att hitta de produkter som passar dig bäst. Din stomiterapeut hjälper dig på vägen. 

Blödning
Tarmen har mycket god genomblödning och det är därför som stomin är rosa/röd i färgen. När du tvättar din stomi så kan det komma lite blod på din kompress. Detta är helt normalt. Om du tar medicin som ökar blödningsbenägenheten, till exempel Waran eller acetylsalicylsyra kan det öka risken för blödning från stomin. 

Blöder det kraftigt, är ihållande eller kommer från insidan av din stomi så bör du kontakta din stomiterapeut eller läkare. 

Prolaps
Ibland kan stomin öka i längd, ungefär som ett teleskop, detta kallas prolaps. Trots detta så ska din stomi fortsätta ha en hälsosam rosa/ röd färg. Om färgen skulle förändras och bli mörkare så är det viktigt att du söker medicinsk hjälp. 

Om du ligger ner så kan prolapsen bli mindre och göra det enklare för dig att fästa ditt stomibandage, i vissa fall så kan det då underlätta att använda ett stödbälte. 

Granulom 
Granulom är ofarliga, röda knottror som kan uppstå på och runt kanten på din stomi. De kan vara ömma och lättblödande. 

Om granulomen blöder kan det påverka stomibandagets fästförmåga. 

En teori är att friktion från stomibandaget kan ge upphov till granulom. Det kan även bero på för stort hål i stomiplattan. Kontrollera hålet i stomiplattan för att säkerställa en bra passform, men klipp inte det större då granulomen kan växa sig större på grund av detta. 

Sår
Sår på huden under stomibandaget kan uppkomma av många olika anledningar. Ta kontakt med din stomiterapeut som hjälper dig att hitta rätt behandling. 

Kristallbeläggning runt stomin
Kristallbeläggning visar sig som en grå, hård beläggning på huden runt stomin, och kan leda till läckageproblem. En av orsakerna kan vara att urinen är för alkalisk. Beläggningen skall täckas av plattan i stomibandaget, det är därför viktigt att kontrollera hålstorleken i ditt stomibandage. Ta hjälp av din stomiterapeut. 

Stenos 
Stenos är en förträngning av stomiöppningen. Detta brukar inte vara ett problem när man har en urostomi. 

Nekros 
Nekros kan uppstå om blodcirkulationen till stomin försämras. Till en början blir stomin mörkare röd/lila och kan även bli svart, vilket är en indikation på att blodtillförseln är försämrad. Den kan även kännas kall och hård när man rör vid den. Detta är ett ovanligt tillstånd som drabbar nyopererade personer, oftast inom 48 timmar efter operationen.