För Vårdgivare

PatientfalL

 

Hantering av ett komplext öppet buksår

Omhändertagande av ett palliativt sår

Omhändertagande av enterokutan fistel

Omhändertagande av ett komplicerat sår

Hantering av en tarmfistel i ett buksår

Ökad bekvämlighet

Ökad trygghet

Ökad rörlighet

Längre bärtid

Fistel som uppkommit efter knäprotesoperation

Ulcererande tumör

Fallstudier Salts Stoma Collar

Bandagering av enterokutan fistel

Sårruptur buksnitt

Sårruptur efter kärloperation

Sårig hud runt stomi

Öppen buk med fistlar

Cancersår på rygg

Eakin sår- och fistelpåsar