Specialdesignad sax för att lätt kunna klippa stomipåsar.