Träningsstomi i en praktisk förpackning som innehåller det mest nödvändiga man behöver för att träna på att byta bandage samt tydlig och lättläst information.

 

Colostomi
1 Träningsstomi
1 tömbar påse
2 slutna påsar
Kompress
Superabsorbenter
Klämma att hålla upp kläder
Hygienpåse (för använd produkt)
Penna
Instruktion ”Träna Hemma Colostomi & Ileostomi”
Colostomi – Värdefull information före och efter din operation

 

Ileostomi
1 Träningsstomi
3 tömbara påsar
Kompress
Superabsorbenter
Klämma att hålla upp kläder
Hygienpåse (för använd produkt)
Penna
Instruktion ”Träna Hemma Colostomi & Ileostomi”
Ileostomi – Värdefull information före och efter din operation

 

Urostomi
1 Träningsstomi
3 urostomipåsar
Kompress
Klämma att hålla upp kläder
Hygienpåse (för använd produkt)
Penna
Instruktion ”Träna Hemma Urostomi”
Urostomi – Värdefull information före och efter din operation