Stoma Care Specialist Nursing: A Guide for Clinical Practice

Stoma Care Specialist Nursing: A Guide for Clinical Practice

Stoma Care Specialist Nursing: A guide for clinical practice En evidensbaserad bok i stomivård av Angie Perrin och Maddie White.  Boken Stoma Care Specialist Nursing: A Guide for Clinical Practice är en evidensbaserad resurs för stomivårdspersonal skriven i samarbete...
Hur kan stomin förändras under kemoterapi? 

Hur kan stomin förändras under kemoterapi? 

Hur kan stomin förändras under kemoterapi? För dig som stomiterapeut och annan vårdpersonal är det viktigt att förstå hur en stomi kan förändras till följd av kemoterapi. Även om förändringar av stomin är en naturlig del av den postoperativa återhämtningen, kan...
Ta hand om huden runt stomin under kemoterapi

Ta hand om huden runt stomin under kemoterapi

Ta hand om huden runt stomin under kemoterapi Det är av yttersta vikt att hålla huden runt stomin hel och frisk. Att förebygga hudkomplikationer är alltid lättare än att behandla dem. Tiden och energin det tar att behandla sårig hud runt stomin, parallellt andra...