Vårda genom kemoterapi 

Att genomgå kemoterapi innebär en svår tid för alla individer, men för en stomipatient kan påverkan på det dagliga livet vara särskilt utmanande.  

Här lyfter vi några av dessa utmaningar och genom att ladda ner utbildningshäftet får du som vårdpersonal fördjupad förståelse för de små förändringar i stomirutinen som kan göra stor skillnad för de som genomgår kemoterapi.   

 

77,5 %

av alla stomioperationer som görs är ett resultat av cancer

86 %

av stomipatienterna rapporterade minst en biverkning till följd av behandling med kemoterapi 

Både för de personer som håller på att anpassa sig till livet med en stomi och de som redan har en etablerad stomivårdsrutin kan kemoterapi tillföra en ytterligare komplexitetsnivå som kan vara svår att hantera. De biverkningar som är direkt orsakade av kemoterapin kan vara överväldigande, förvirrande och påverka stomipatientens livskvalitet. 

Stomipatienter som nyligen genomgått opereation ställs direkt inför två utmaningar på en och samma gång. Till en början kommer de fokusera på stomin, men när de väl börjar med kemoterapin kommer de inte att fokusera på stomin förrän den stör dem. De blir då överväldigade.

Stomiterapeut, Storbritannien 

Möjliga biverkningar av kemoterapi:

Hjälp till att förbättra patientresultaten

Ladda ner vårt kompletterande utbildningshäfte idag. Informationen i denna broschyr syftar till att ge dig som sjukvårdspersonal god insikt i hur du vårdar stomipatienter som genomgår behandling med kemoterapi. 

 

Du kommer att få en omfattande förståelse för de utmaningar som påverkar stomiprodukters effektivitet och vårdrutiner. Dessutom får du en ökad förståelse för hur enkla justeringar avsevärt kan förbättra patientens livskvalitet, både psykologiskt och fysiskt.

Lita på att eakin® anpassar sig till kemoterapi

Stöd dina patienter genom varje utmanande dag