Problem med finmotoriken

Problem med finmotoriken

Problem med finmotoriken – en dold utmaning för stomiopererade som genomgår kemoterapi?  Som stomiterapeut eller annan vårdpersonal är nedsatt finmotorik en av de dolda utmaningarna som du kan stöta på när du tar hand om patienter som genomgår kemoterapi. Kemoterapi...