Hur kan stomin förändras under kemoterapi?

För dig som stomiterapeut och annan vårdpersonal är det viktigt att förstå hur en stomi kan förändras till följd av kemoterapi. Även om förändringar av stomin är en naturlig del av den postoperativa återhämtningen, kan kemoterapi påverka stomin på ett antal ytterligare sätt. 

Upp till 92 % av alla cancerpatienter upplever viktminskning. Kroppsförändringen kan påverka stomins storlek, form och den omkringliggande huden.

Behandlingen med kemoterapi kan också orsaka inflammation i tarmen vilket i sin tur kan leda till svullnad och sårbildning på stomin. Detta kan bli utmanande för patienten och det är därför viktigt att erbjuda en trygg lösning för den stomiopererade, något som kan vara avgörande för livskvaliteten. 

Som vårdpersonal är det viktigt att vara medveten om möjliga förändringar av stomin och kroppsformen som kan ske under en kemoterapibehandling. Detta för att kunna ge patienterna råd och vägledning i hur de bör sköta sin stomivård under behandlingen.

Här är några tips på hur du kan hjälpa dina patienter som genomgår kemoterapi att anpassa stomivårdsrutinen: 

1. Utbildning: Ge patienterna utbildning i hur stomin och kroppen kan förändras under kemoterapibehandlingen och hur dessa förändringar lämpligast bör hanteras

2. Mät stomin regelbundet: Förklara vikten av att regelbundet mäta och kontrollera sin stomi för att upptäcka eventuella förändringar i stomins storlek, form, färg eller struktur.

3. Håll koll på viktförändringar: Uppmuntra patienten att regelbundet väga sig och förklara vilken betydelse detta kan ha för den omkringliggande huden runt stomin. 

4. Uppmuntra till hudvård: Uppmuntra patienten att rengöra och skydda huden runt stomin för att förhindra att huden irriteras och blir sårig. Säkerställ att den stomiopererade håller utkik efter vanliga tecken på hudskador som kan hjälpa till att identifiera när ett stomibandage inte passar optimalt. Detta för att snabbt kunna vidta åtgärder och därmed förhindra att problemen förvärras.

5. Bedöm och justera stomibandaget: Uppmuntra alltid patienten att kontakta dig om de upplever att stomin förändras eller att andra problem uppstår. Att då träffa den stomiopererade och undersöka stomin är viktigt för att eventuellt kunna erbjuda ett annat stomibandage och/eller addera eventuella tillbehör till rutinen. Det kan vara aktuellt med en extra mjuk och flexibel stomiplatta som enkelt anpassar sig till kroppens form samt en absorberande hudskyddsring för att säkerställa en korrekt passform, motverka läckage och därmed lugna patienten under en redan utmanande tid.

Uppmuntra alltid patienten att kontakta dig om de upplever att stomin förändras eller att andra problem uppstår.

Marie McGrogan – Klinisk rådgivare på Eakin

Marie McGrogan är författaren bakom detta inlägg och kommer att skriva en hel serie blogginlägg för sjukvårdspersonal med tips och råd om anpassning av stomivårdsrutiner under kemoterapi. 

Marie är specialistsjuksköterska med över 30 års erfarenhet inom kolorektal- och stomivård. Hon arbetar idag som klinisk rådgivare på Eakin med fokus på att utveckla den kliniska rösten inom sår- och stomiområdet samt stödja i både befintlig och ny produktutveckling.

Marie började sin sjuksköterskekarriär på Royal Victoria Hospital i Belfast där hon sedan befordrades till chefsjuksköterska i stomivård vilket ledde till att hon utvecklade och ledde teamet där i hela 17 år.

Hon har sedan dess arbetat inom medicintekniska kolorektala omvårdnadsfunktioner med fokus på användningen av rektal irrigering och stomivård innan hon 2020 började jobba hos Eakin för att leda den kliniska avdelningen.

Referenser:

  • Hopkinson J, Kazmi C, Elias J, et al. (2020) Diet and weight management by people with nonmetastatic colorectal cancer during chemotherapy: mixed methods research. Colorect. Cancer 9(2), CRC16 https://doi.org/10.2217/crc-2019-0017
  • 28. Caillet P, Liuu E, Simon A et al. Association between cachexia, chemotherapy and outcomes in older cancer patients: a systematic review. Clin. Nutr. 36(6), 1473–1482 (2016).

 

Möjliga biverkningar av kemoterapi:

Hjälp till att förbättra patientresultaten

Ladda ner vårt kompletterande utbildningshäfte idag. Informationen i denna broschyr syftar till att ge dig som sjukvårdspersonal god insikt i hur du vårdar stomipatienter som genomgår behandling med kemoterapi. 

 

Du kommer att få en omfattande förståelse för de utmaningar som påverkar stomiprodukters effektivitet och vårdrutiner. Dessutom får du en ökad förståelse för hur enkla justeringar avsevärt kan förbättra patientens livskvalitet, både psykologiskt och fysiskt.

Lita på att eakin® anpassar sig till kemoterapi

Stöd dina patienter genom varje utmanande dag