MITT PROFESSIONELLA PERSPEKTIV: ANGIE PERRIN

Angie är Global Clinical Education Lead på Salts Healthcare. Hon har tidigare jobbat som stomiterapeut i över 25 år och är vice ordförande i föreningen för stomiterapeuter i Storbritannien. Vi bad henne berätta om sin bakgrund, hennes drivkrafter och förväntningar på framtiden nu när M Care blivit en del av Salts Healthcare-familjen.

HUR SKULLE DU BESKRIVA DIN ROLL PÅ SALTS HEALTHCARE?

Innan jag började på Salts 2012 arbetade jag som stomiterapeut i över 25 år på ett av de största universitetssjukhusen i Storbritannien.

Salts såg behovet av en helt ny, innovativ roll på företaget – en stomiterapeut som skulle överbrygga klyftan mellan stomiopererade och produktdesigners och på så sätt göra stomiopererades röst hörd i utvecklingen av nya produkter.

Idag är jag Global Clinical Education Lead på Salts och ansvarar för Salts Academy. Jag trivs väldigt bra i rollen. Att få dela med mig av min kunskap och erfarenhet till framtidens vårdpersonal och stomiterapeuter för att säkerställa att stomiopererade får bästa möjliga vård känns så bra. 

VAD BETYDER DET FÖR DIG ATT ARBETA FÖR SALTS HEALTHCARE?

Jag känner mig som en del av en familj. Jag lärde känna bröderna Salts väl under min tid som stomiterapeut och eftersom jag delade deras vision redan då blev jag väldigt smickrad när det frågade om jag ville bli en del av företaget. Salts är ett patientorienterat företag; allt vi gör, oavsett om det är att utbilda vårdpersonal eller utveckla nya produkter, gör vi med utgångspunkt från vad som är bäst för patienten. Detta fokus genomsyrar hela vår verksamhet. Det är därför vi nu har funnits i över 300 år.

VAD GÖR SALTS HEALTHCARE FÖR ATT UNDERLÄTTA STOMIOPERERADES LIV?

Vi lyssnar alltid på de stomiopererade och letar efter nya sätt att förbättra deras livskvalitet. Det gör vi oavsett om det handlar om ny produktdesign, utbildning eller andra resurser och tjänster som kan hjälpa dem. Jag vet att det är lätt att säga, men det är verkligen så. 

Salts var exempelvis först med att börja samarbeta med ett universitet för att skapa en akademi för sjuksköterskor 2013. Nya idéer som denna bottnar helt enkelt i viljan att underlätta livet för stomiopererade. 

HUR ARBETAR SALTS HEALTHCARE FÖR ATT GE STÖD OCH UTBILDA STOMITERAPEUTER OCH ANNAN VÅRDPERSONAL?

Salts Academy samarbetar med två universitet för att erbjuda verifierade och ackrediterade stomikurser: en fokuserar på vård av vuxna och en annan på vård av barn. Kurserna finns på både kandidat- och masternivå. 

Stomivård av vuxna är en oerhört populär kurs och hittills har 225 personer gått den i Storbritannien, vilket motsvarar cirka en fjärdedel av alla specialistsjuksköterskor som jobbar inom stomivård.

 

Utöver universitetskurserna erbjuder Salts Academy ett brett utbud av olika studiedagar på vårt egna utbildningscenter i Birmingham. Varje studiedag fokuserar på ett specifikt område, det kan vara allt från stomimarkering till sex och samlevnad.

Vi har även förstått att det finns ett stort behov av grundläggande utbildning i stomivård hos vårdpersonal på avdelningar, men att många inte har möjlighet att resa till vårt utbildningscenter för att gå utbildningen. Därför har vi även utvecklat en utbildning som helt enkelt tar sig dit behov finns, och vi har nu utbildat hundratals vårdpersonal på avdelningar i stomivårdens grunder. På så sätt får de rätt kunskap för att kunna ge stomivård av god kvalitet till sina patienter. Vi ser fram emot att utöka detta koncept under kommande år. Jag har även förstått att M Care har en liknande utbildning i Sverige som är väldigt populär.

Covid, och ett generellt högt tryck på sjukvården, har under de senaste åren visat att det finns stora utmaningar kring att genomföra fysiska utbildningar. 

Men vi vet alla att utbildning är avgörande för att säkerställa vård av god kvalitet till stomiopererade, och Salts Academy såg därför en möjlighet att förnya sig och skapa en digital utbildning som är mer tillgänglig. 

I samarbete med DeMontfort University erbjöd vi därför även vår kurs i stomivård digitalt under 2020/2021, och för att nå ut till ännu fler sjuksköterskor lanserade vi även Salts Discover-serien, en serie digitala webbinarium som fokuserar på olika stomirelaterade frågor. Inte nog med det, vi skapade också en särskild sektion på vår webbplats med information till vårdpersonal. Vårt senaste projekt är en helt ny podcast som riktar sig till vårdpersonal inom stomivård.

VARFÖR ANSER DU ATT SALTS HEALTHCARES UTBILDNINGAR ÄR VIKTIGA FÖR STOMITERAPEUTER OCH VÅRDPERSONAL FÖR ATT UNDERLÄTTA STOMIOPERERADES LIV?

Det är så viktigt att patienterna erbjuds evidensbaserad vård av hög kvalitet och för mig är utbildning nyckeln för att nå dit. Jag brinner verkligen för att kunna erbjuda det.

NU NÄR M CARE HAR BLIVIT EN DEL AV SALTS HEALTHCARE-FAMILJEN, VILKA FÖRVÄNTNINGAR OCH PLANER HAR DU PÅ FRAMTIDENS UTBILDNINGAR TILL STOMITERAPEUTER OCH VÅRDPERSONAL I SVERIGE?

Salts Academy har i Storbritannien visat sig kunna tillhandahålla väldigt populära och uppskattade utbildningar för att få god kunskap om kolorektala sjukdomar och stomivård. 

Vi har spännande planer på att utöka Salts Academy och dess utbud till vår svenska familj; en resa som jag ser fram emot att ge mig ut på tillsammans med teamet på M Care!

HUR TROR DU ATT STÖDET TILL STOMIOPERERADE I SVERIGE KAN UTVECKLAS I FRAMTIDEN?

Genom en nära diskussion och samarbete kommer vi bättre kunna förstå behoven hos vårdpersonal i Sverige. Min önskan är att kunna ge personlig, högkvalitativ utbildning för att skapa den bästa vården till personer som lever med stomi i Sverige. Slutligen vill jag uppmuntra dig att kontakta M Care om du vill diskutera utbildning och hur vi kan stödja dig och ditt team.