Att hantera kronisk trötthet under och efter kemoterapi: Råd för en enklare stomivårdsrutin

Kronisk trötthet drabbar upp till 80 % av patienterna som genomgår kemoterapi.1,2 En kombination av läkemedelspåverkan, förändrad aptit samt att samtidigt behöva anpassa sig till den nya situationen med stomi och cancerdiagnos kan vara väldigt omtumlande. Trötthet är därför en fullt naturlig biverkning.

Cancerrelaterad trötthet blir vanligtvis bättre när behandlingen är klar, men den kan i vissa fall hålla i sig i månader eller till och med år efter avslutad behandling.1,3

Alla är olika och det är svårt att veta hur länge tröttheten håller i sig för varje enskild individ. 

Som stomiterapeut eller stomisjuksköterska finns det ingen snabb lösning på trötthet men vi kan finnas där som stöd för våra patienter genom denna utmanande tid. Att sträva efter att tillhandahålla enkla och anpassningsbara stomivårdsrutiner i ett tidigt skede är ett sätt att hjälpa patienten på ett proaktivt sätt. 

Kronisk trötthet kräver snabbare och enklare rutiner och här följer några tips på hur man kan anpassa rutinerna för att underlätta vid kronisk trötthet.  

Stomibandaget

De första dagarna efter operationen är det viktigt att hitta ett stomibandage som fungerar för din patient, men du bör också ta i beaktning hur bandaget kan anpassas till många av de biverkningar från kemoterapin som kan påverka dess funktion. Vid extrem trötthet kan du överväga: 

   • Att erbjuda ett 2-delat stomibandage som förlänger stomiplattans bärtid och därmed minskar antalet byten under perioder av extrem trötthet.
   • Att använda en tömbar påse som klarar av större volymer och på så sätt minskar antalet påsbyten.
   • Att byta till ett stomibandage med förklippt hål kan vara lämpligt i de fall patienten använder en uppklippbar påse. Detta kan minska den tid som behövs för att förbereda bytet av stomibandage.

Hudskyddsringen

   • Det kan vara bra att överväga att använda en hudskyddsring för att förlänga stomiplattans bärtid och minska risken för läckage. Genom att använda en hudskyddsring kan läckage förebyggas och extra arbete, såsom att rengöra kläder eller lakan om ett läckage uppstår, kan undvikas. Att behöva hantera sådana olyckor är dessutom mycket mer utmanande vid cancerrelaterad trötthet. 
   • Överväg att använda en mer absorberande ring som hjälper till att avlägsna fukt från huden runt stomin, förhindrar läckage och i slutändan ökar påsens bärtid 
   • Överväg även en mycket formbar hudskyddsring för att göra det så enkelt som möjligt att göra ett snabbt bandagebyte. 

 

Andra tillbehör

   • Förtjockningsmedel kan användas för en fastare, mer lätthanterlig avföring. Detta kan vara en god idé för stomipatienter som upplever högre och lösare avföringsvolymer, vilket är en vanlig biverkning av kemoterapi.
   • För att underlätta bytet kan det också vara en fördel att använda en produkt för häftborttagning, både för att ta bort påsen men också för att snabbt kunna rengöra huden från häftrester. 

Övriga råd till dina patienter

   • Uppmuntra patienterna att i förväg förbereda stomibandaget och övriga steg i stomivårdsrutinen då det kan underlätta vid perioder av utmattning.
   • Känslor av oro, depression och stress kan förvärra tröttheten. Att uppmuntra patienter att prata om hur de känner sig med någon nära, eller med sitt vårdteam, kan vara till hjälp.
   • Framförallt är det viktigaste att hitta en enkel och bekväm rutin som fungerar för varje enskild individ!

Marie McGrogan – Klinisk rådgivare på Eakin

Marie McGrogan är författaren bakom detta inlägg och kommer att skriva en hel serie blogginlägg för sjukvårdspersonal med tips och råd om anpassning av stomivårdsrutiner under kemoterapi.

Marie är specialistsjuksköterska med över 30 års erfarenhet inom kolorektal- och stomivård. Hon arbetar idag som klinisk rådgivare på Eakin med fokus på att utveckla den kliniska rösten inom sår- och stomiområdet samt stödja i både befintlig och ny produktutveckling.

Marie började sin sjuksköterskekarriär på Royal Victoria Hospital i Belfast där hon sedan befordrades till chefsjuksköterska i stomivård vilket ledde till att hon utvecklade och ledde teamet där i hela 17 år.

Hon har sedan dess arbetat inom medicintekniska kolorektala omvårdnadsfunktioner med fokus på användningen av rektal irrigering och stomivård innan hon 2020 började jobba hos Eakin för att leda den kliniska avdelningen.

Referenser:

 1. Hofman M et al. (2007) Cancer-Related Fatigue: The Scale of the Problem. The Oncologist 2007;12(suppl 1):4–10 www.TheOncologist.com
 2. Wang XS, Janjan NA, Guo H, et al. Fatigue during preoperative chemoradiation for resectable rectal cancer. Cancer. 2001;92(6 Suppl):1725-1732. doi:10.1002/1097-0142(20010915)92:6+<1725::aid-cncr1504>3.0.co;2-d
 3. Bower JE, Ganz PA, Desmond KA, et al. Fatigue in long-term breast carcinoma survivors: a longitudinal investigation. Cancer. 2006;106(4):751-758. doi:10.1002/cncr.21671

Möjliga biverkningar av kemoterapi:

Hjälp till att förbättra patientresultaten

Ladda ner vårt kompletterande utbildningshäfte idag. Informationen i denna broschyr syftar till att ge dig som sjukvårdspersonal god insikt i hur du vårdar stomipatienter som genomgår behandling med kemoterapi. 

 

Du kommer att få en omfattande förståelse för de utmaningar som påverkar stomiprodukters effektivitet och vårdrutiner. Dessutom får du en ökad förståelse för hur enkla justeringar avsevärt kan förbättra patientens livskvalitet, både psykologiskt och fysiskt.

Lita på att eakin® anpassar sig till kemoterapi

Stöd dina patienter genom varje utmanande dag