Ta hand om huden runt stomin under kemoterapi

Det är av yttersta vikt att hålla huden runt stomin hel och frisk. Att förebygga hudkomplikationer är alltid lättare än att behandla dem. Tiden och energin det tar att behandla sårig hud runt stomin, parallellt andra eventuella biverkningar, kan ha negativ påverkan på den stomiopererade, både fysiskt och psykiskt. 

Förutom att ökad avföringsvolym och förändrad konsistens kan leda till större risk för läckage under stomiplattan och hudskador, kan vissa typer av kemoterapi kan också irritera huden. 

Vissa läkemedel som används vid kemoterapibehandling kan göra att huden blir torrare, kliar, flagnar eller blir mörkare. Dessutom kan vissa personer utveckla hudutslag, uppleva pigmentförändringar eller att de blir lättare solbrända, alltså att huden blir mer ljuskänslig. 

Stomipatienter som genomgår kemoterapi löper 2,5 gånger större risk att drabbas av peristomala hudkomplikationer. 1

Av denna anledning blir det ännu viktigare att vårda huden runt stomin. 

Här följer några råd att dela med dina stomipatienter som genomgår kemoterapi och som upplever hudkomplikationer som ett resultat av sin behandling: 

7 tips för att förebygga hudkomplikationer på huden runt stomin under kemoterapi:

1. Att hålla hudvårdsrutinen enkel kan förhindra irritation på huden runt stomin. Använd så få produkter som möjligt, helst bara varmt vatten och kompresser vid rengöring.

2. Om huden runt stomin börjar bli irriterad och blossar upp bör stomiprodukterna som används ses över. Patienten kan ha utvecklat en känslighet för sina nuvarande produkter och kan bli hjälpt genom att byta tillverkare.

3. Om huden runt stomin blir torr eller kliar kan det vara lämpligt att rekommendera en lokal behandling för hudområdet.

4. Huden runt stomin måste hållas torr för att undvika uppkomsten av hudskador. Därför är det av största vikt att säkerställa att bandaget sluter tätt runt stomin. Att addera en tätningsring eller alkoholfri hudskyddspasta till stomivårdsrutinen för extra säkerhet kan därför vara lämpligt under behandlingen med kemoterapi.

5. Klorvatten kan förvärra redan uppkomna hudutslag. Därför rekommenderas att begränsa aktiviteter i simbassäng medan utslagen fortfarande orsakar problem

6. Att förebygga MARSI (Medical Adhesive Removal Skin Injury), på svenska ofta kallat strippingskador, är viktigt för att motverka skador på huden runt stomin. Därför kan det vara aktuellt att råda dina patienter att börja använda en alkoholfri häftborttagningsprodukt (läs mer om eakin release spray) vid byte av sitt stomibandage.

7. Överväg att använda en alkoholfri hudskyddsbarriär runt stomin (läs mer om eakin protect våtservett) om huden där är torr och skör. Detta kan öka påsens vidhäftningsförmåga och skapa en säker tätning.

Påminn alltid dina stomipatienter om att inte vänta med att kontakta sin stomiterapeut eller onkologisjuksköterska om det finns tecken på infektion eller om de har någon som helst oro över hudens tillstånd runt stomin.

Marie McGrogan – Klinisk rådgivare på Eakin

Marie McGrogan är författaren bakom detta inlägg och kommer att skriva en hel serie blogginlägg för sjukvårdspersonal med tips och råd om anpassning av stomivårdsrutiner under kemoterapi. 

Marie är specialistsjuksköterska med över 30 års erfarenhet inom kolorektal- och stomivård. Hon arbetar idag som klinisk rådgivare på Eakin med fokus på att utveckla den kliniska rösten inom sår- och stomiområdet samt stödja i både befintlig och ny produktutveckling.

Marie började sin sjuksköterskekarriär på Royal Victoria Hospital i Belfast där hon sedan befordrades till chefsjuksköterska i stomivård vilket ledde till att hon utvecklade och ledde teamet där i hela 17 år.

Hon har sedan dess arbetat inom medicintekniska kolorektala omvårdnadsfunktioner med fokus på användningen av rektal irrigering och stomivård innan hon 2020 började jobba hos Eakin för att leda den kliniska avdelningen.

Referenser:

1. Nagano M, Ogata Y, et al (2019) Peristomal Moisture-Associated Skin Damage and Independence in Pouching System Changes in Persons With New Fecal Ostomies. J Wound Ostomy Continence Nurse. 2019;46(2):137-142 

Möjliga biverkningar av kemoterapi:

Hjälp till att förbättra patientresultaten

Ladda ner vårt kompletterande utbildningshäfte idag. Informationen i denna broschyr syftar till att ge dig som sjukvårdspersonal god insikt i hur du vårdar stomipatienter som genomgår behandling med kemoterapi. 

 

Du kommer att få en omfattande förståelse för de utmaningar som påverkar stomiprodukters effektivitet och vårdrutiner. Dessutom får du en ökad förståelse för hur enkla justeringar avsevärt kan förbättra patientens livskvalitet, både psykologiskt och fysiskt.

Lita på att eakin® anpassar sig till kemoterapi

Stöd dina patienter genom varje utmanande dag