Stoma Care Specialist Nursing: A guide for clinical practice

En evidensbaserad bok i stomivård av Angie Perrin och Maddie White. 

Boken Stoma Care Specialist Nursing: A Guide for Clinical Practice är en evidensbaserad resurs för stomivårdspersonal skriven i samarbete med olika experter på stomiområdet. Boken är framtagen av den brittiska föreningen för stomiterapeuter Association of Stoma Care Nurses (ASCN UK) och riktar sig till vårdpersonal som jobbar med att vårda personer med stomi. Den ger en omfattande beskrivning av den konstform som stomivård faktiskt är samt vetenskapen bakom.

Boken är tillägnad de sjuksköterskor som leder vägen inom området, förbättrar det praktiska arbetet samt bidrar till att höja profileringen av yrket för att kunna ge stomiopererade en bättre vård.

Angie Perrin, Healthcare Clinical Lead på Salts Healthcare, är en av bokens medförfattare. Vi frågade henne om boken och nedan kan du läsa om bakgrunden till boken och vad hon hoppas att den ska bidra med.  

VAD HANDLAR BOKEN OM OCH VARFÖR VAR DU MED OCH SKREV DEN?

År 2019 tillfrågade bokförlaget Springer ASCN UK om vi var villiga att skriva en lärobok i ämnet stomivård. Bakgrunden var att förlaget hade gjort en komplex litteraturgenomgång och då upptäckt att det saknades akademisk litteratur baserad på nyare forskning för stomisjuksköterskor. Den senaste boken var publicerad år 2008.

Vid denna tidpunkt var Maddie White, ansvarig stomiterapeut vid universitetssjukhuset i Birmingham, och jag själv ordförande respektive vice ordförande i ASCN UK. Med vårt stora intresse för stomivård och tillsammans över 50 års erfarenhet inom kliniskt arbete som stomiterapeuter inspirerades vi till att ta oss an uppdraget och ta fram en heltäckande, evidensbaserad resurs för framtida vårdpersonal inom stomivård.

Flera olika experter inom specifika områden kopplade till stomivård var med och bidrog till bokens innehåll. Till exempel skrev Diane Leach, specialistsjuksköterska inom urologisk cancer på Weston Park Specialist Cancer Hospital och Sheffield Teaching Hospital, kapitlet om cancer i urinvägarna. Claire Bohr skrev kapitlet om stomivård för barn tillsammans med kollegor från Bristol Royal Barnsjukhus. Angie och Maddie skrev inledningen tillsammans samt var medförfattare till flera andra kapitel i boken. Angie skrev också kapitlet om mag- och tarmkanalens anatomi och patofysiologi.

HUR KÄNDES DET NÄR BOKEN ÄNTLIGEN BLEV PUBLICERAD?

Covid-19 gjorde att bokprojektet pausades, men i december 2022 var det slutgiltiga utkastet färdigt och boken publicerades sedan i januari 2023. När jag håller i våra stomikurser på Salts Healthcare Academy och ser att mitt och Maddies namn står som referens när jag läser studenternas uppgifter blir jag väldigt stolt över boken.

HUR HOPPAS DU ATT BOKEN SKA KOMMA ATT PÅVERKA STOMIVÅRDEN?

Boken är ett stort bidrag till stomivården. Jag hoppas att sjuksköterskor kan använda den som en referens i sitt arbete. Även om det finns skillnader i hälso- och sjukvården mellan olika länder, inte minst mellan Storbritannien och Sverige, är den kliniska omvårdnaden av den stomiopererade densamma.

Genom boken hoppas vi kunna framtidssäkra stomivården och se till att sjukvårdspersonalen har tillgång till den senaste forskningen och är rustade med den kunskap som krävs för att ge en högkvalitativ och evidensbaserad vård.

HAR NI FÅTT NÅGON FEEDBACK PÅ BOKEN?

Vi har fått väldigt positiv feedback och sålt nästan 7000 böcker hitintills. Jag har fått många fina kommentarer från sjuksköterskor världen över som är glada att kunna ta del av en ny, evidensbaserad bok inom stomivård. Vi hoppas givetvis att boken bli väl mottagen även av svensk vårdpersonal nu när boken når Sverige. Dessutom tilldelades Maddie och jag The Chairperson´s Award 2023 för vårt bidrag till stomivården, något vi är mycket stolta över.