Hur stödjer du stomiopererade som upplever förändrade tarmvanor under kemoterapi?  

Läkemedel som används vid kemoterapi irriterar tarmslemhinnan vilket kan orsaka stora förändringar i tarmvanor och ge symtom som illamående, kräkningar, förstoppning och diarré. Risken för att drabbas av diarré till följd av kemoterapi uppskattas vara så hög som 80% och problemen kan även kvarstå många år efter avslutad behandling, något som minskar livskvaliteten avsevärt.

Många stomiopererade upplever perioder av kraftig diarré, förändrad konsistens och ökad avföringsvolym. Dessutom kan avföringen bli mer frätande vilket kan ha större påverkan på huden runt stomin.

För patienter med ileostomi som drabbas av diarré kan situationen bli särskilt allvarlig och i vissa fall livshotande. Adekvat sjukhusvård är då ofta nödvändig.

Kemoterapi kan också orsaka förstoppning hos patienter med kolostomi. Vissa mediciner, förändrade kostvanor, uttorkning och att vara mindre aktiv kan vara bidragande faktorer till förstoppning. Det finns sätt att hantera förändrade tarmvanor till följd av kemoterapi. Följande råd kan du överväga när du stöttar dina patienter:   

Övervaka avföringen

Föreslå att den stomiopererade för en avföringsdagbok för att hålla kollvolymen (antal tömningar/byten per dag) och konsistensen. Betona också vikten av att patienten uppmärksammar tecken på uttorkning för att förhindra en akut situation. 

Mediciner

Diskutera lämplig medicinering mot diarré under perioder då patienten upplever hög avföringsvolym. 

Kostvanor

Ge råd om att minska intaget av koffein och alkohol under behandlingen om den stomiopererade upplever problem med diarré.  

Vårda huden runt stomin

Överväg ytterligare hudskydd för att skydda huden runt stomin. Att introducera lämpliga tillbehör, såsom en absorberande hudskyddsring, kan hjälpa till att motverka fuktrelaterade hudskador, särskilt under perioder med ökad avföringsvolym. 

Utvärdera och justera stomibandaget

Överväg ett bandage där storleken på påsarna enkelt kan ökas under perioder med högre avföringsvolym. Vid ökad volym kan stomiopererade som använder slutna påsar behöva gå över till tömbara påsar för att minska antalet byten och påfrestning på huden.  

Det är viktigt att komma ihåg att alla behandlingar med kemoterapi inte har samma inverkan på tarmens beteende. Tarmen påverkas av en mängd olika faktorer, allt från vilka och mängden läkemedel som sätts in till patientens sjukdomshistoria. Att individanpassa stomivården är som alltid nödvändigt när man guidar varje enskild stomipatient genom kemoterapi. Att i förväg lyfta fram biverkningar av kemoterapi hjälper individen att tidigt känna igen tecken och söka hjälp. På så sätt kan stomivårdsrutinen anpassas och symtomen lindras.  

Marie McGrogan – Klinisk rådgivare på Eakin

Marie McGrogan är författaren bakom detta inlägg och kommer att skriva en hel serie blogginlägg för sjukvårdspersonal med tips och råd om anpassning av stomivårdsrutiner under kemoterapi. 

Marie är specialistsjuksköterska med över 30 års erfarenhet inom kolorektal- och stomivård. Hon arbetar idag som klinisk rådgivare på Eakin med fokus på att utveckla den kliniska rösten inom sår- och stomiområdet samt stödja i både befintlig och ny produktutveckling.

Marie började sin sjuksköterskekarriär på Royal Victoria Hospital i Belfast där hon sedan befordrades till chefsjuksköterska i stomivård vilket ledde till att hon utvecklade och ledde teamet där i hela 17 år.

Hon har sedan dess arbetat inom medicintekniska kolorektala omvårdnadsfunktioner med fokus på användningen av rektal irrigering och stomivård innan hon 2020 började jobba hos Eakin för att leda den kliniska avdelningen.

Referenser:

  • McQuade RM, Stojanovska V, Abalo R, Bornstein JC and Nurgali K (2016) Chemotherapy-Induced Constipation and Diarrhea: Pathophysiology, Current and Emerging Treatments. Front. Pharmacol. 7:414. doi: 10.3389/fphar.2016.00414
  • Rothenberg ML, Meropol NJ, Poplin EA, Van Cutsem E, Wadler S. Mortality associated with irinotecan plus bolus fluorouracil/leucovorin: summary findings of an independent panel. J Clin Oncol. 2001 Sep 15;19(18):3801-7. doi: 10.1200/JCO.2001.19.18.3801. PMID: 11559717.
  • Stein A, Voigt W, and Jordan K, (2010) Chemotherapy-induced diarrhea: pathophysiology, frequency and guideline-based management. Thera- peutic Advances in Medical Oncology 2(1) 51 63 DOI: 10.1177/1758834009355164
  • Benson 3rd, A.B., Ajani, J.A., Catalano, R.B., Engelking, C., Kornblau, S.M., Martenson Jr, J.A. et al. (2004) Recommended guidelines for the treatment of cancer treatment-induced diarrhea. J Clin Oncol 22: 2918 2926.

Möjliga biverkningar av kemoterapi:

Hjälp till att förbättra patientresultaten

Ladda ner vårt kompletterande utbildningshäfte idag. Informationen i denna broschyr syftar till att ge dig som sjukvårdspersonal god insikt i hur du vårdar stomipatienter som genomgår behandling med kemoterapi. 

 

Du kommer att få en omfattande förståelse för de utmaningar som påverkar stomiprodukters effektivitet och vårdrutiner. Dessutom får du en ökad förståelse för hur enkla justeringar avsevärt kan förbättra patientens livskvalitet, både psykologiskt och fysiskt.

Lita på att eakin® anpassar sig till kemoterapi

Stöd dina patienter genom varje utmanande dag