MITT PROFESSIONELLA PERSPEKTIV: ANN ANDERSSON

Ann är produktspecialist på M Care sedan sju år tillbaka. Innan dess jobbade hon som stomiterapeut i över 15 år, en erfarenhet som hon dagligen kan dra nytta av i sitt arbete som produktspecialist. Vi bad henne berätta om M Cares resa hittills och blickar framåt mot några av de nya möjligheter som M Care står inför. 

HUR SKULLE DU BESKRIVA DIN TID PÅ M CARE? 

Det har naturligtvis varit en rolig och spännande resa, som jag först tvekade att tacka ja till. Jag kände att jag svek mina patienter. Idag kan jag se att jag hjälper stomiopererade och nya stomiterapeuter, men i en annan roll än tidigare. Den stora skillnaden på M Care är de korta beslutsvägarna och att jag kan påverka i högre grad, vilket är en fantastisk känsla. Samtidigt som jag har delat med mig av mina erfarenheter och kunskaper som stomiterapeut till M Care, har jag också fått lära mig ett nytt yrke samt hur vi som företag på bästa sätt kan tillgodose och stötta vårdens och stomiopererades behov. 

HUR SKULLE DU BESKRIVA DEN UTVECKLING SOM M CARE HAR GJORT OCH HUR HAR DET VARIT ATT VARA MED PÅ DENNA RESA? 

M Care har verkligen utvecklats under dessa år. Vi har bland annat blivit fler anställda och lanserat nya produkter som vi förstått har underlättat de stomiopererades liv, vilket är det stora mål som vi ständigt arbetar mot. Vi har även blivit mer digitala genom att vi tillhandahåller Sveriges första Stomiapp, vår chatt på hemsidan och podcasten Stomipodden. 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED STÖD OCH UTBILDNING TILL DE SOM ARBETAR MED STOMIVÅRD OCH HUR ARBETAR M CARE FÖR ATT FRÄMJA DETTA?

Här tänker jag först och främst på vårdpersonalen på vårdavdelningarna. Att bli stomiopererad är en stor omställning, och kan för många vara förenat med oro. Då är det av största vikt att de som vårdar patienterna har rätt kunskap och är trygga i sitt arbete. I sin tur leder det till att patienterna känner sig trygga. I dag vet vi att det är en stor omsättning av personal i vården, och att behovet av utbildning därför är stort. Vi erbjuder en grundläggande stomiutbildning för vårdpersonal som bland annat tar upp olika stomityper, komplikationer och hur det är att leva som stomiopererad.

Utbildningen har tagits emot väldigt positivt ute i vården, vilket känns så kul.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED STÖD TILL PERSONER SOM SKA FÅ EN STOMI OCH VAD ERBJUDER M CARE?

Vi människor känner oss ofta oroliga inför ovissa situationer. Att stå inför att få eller nyligen ha fått en stomi är därför ofta förenat med oro eftersom det är en omvälvande förändring. Informationen inför en stomioperation är därför otroligt viktig, inte minst för acceptansen av den nya situationen. Vi försöker hela tiden vara tillgängliga via telefon, mail och chatt för att snabbt kunna svara på frågor. Information i olika format såsom vår Stomiapp, Stomipodden, hemsidan och tryckta informationsbroschyrer finns för att det alltid ska vara enkelt att hitta svar på de frågor man har. 

HUR JOBBAR M CARE FÖR ATT FRÄMJA DET VIKTIGA SAMARBETET MED SJUKVÅRDEN? 

Vi jobbar båda mot ett gemensamt mål: att den stomiopererade ska få en så god livskvalitet som möjligt. 

Därför gör vi som företag vårt bästa för att förstå de utmaningar som stomiterapeuterna möter samt lyssna in vad patienterna efterfrågar och deras synpunkter. Detta för att vi ska kunna tillgodose de stomiopererades behov.

M CARE HAR NYLIGEN BLIVIT EN DEL AV SALTS HEALTHCARE-FAMILJEN, VILKA FÖRVÄNTNINGAR HAR DU PÅ M CARES FRAMTIDA RESA?

Att kunna framföra Sveriges stomiterapeuters och patienters önskemål och ha större möjligheter att påverka. Samtidigt tror jag att vi kommer få större hjälp och stöttning från Salts. Det efterfrågas hela tiden nya produkter, så det hoppas jag naturligtvis att vi kommer kunna lansera. Salts har idag en utbildning i England för stomiterapeuter. Att kunna göra något liknande i Sverige skulle vara kul. Det känns som vi kommer närmare varandra, vilket känns jätteroligt. 

Jag ser fram emot en spännande resa som en del av familjen på Salts Healthcare.